mapa strony   |
SmodCMS

 

Konsultacje w Sięciaszce Drugiej w sprawie budowy wiatraków

25 września 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Sięciaszce Drugiej odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy Juwi Panem Tomaszem Wójcikiem oraz Panem Józefem Kachniarzem. Firma Juwi planuje na terenie gminy Łuków wybudować turbiny produkujące prąd z wiatru. Tereny planowane z przeznaczeniem pod budowę odnawialnych źródeł energii zostały oznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które było wyłożone w Urzędzie Gminy Łuków.

Inicjatorką spotkania była radna Agnieszka Malon, która uznała, że należy zapewnić mieszkańcom możliwość spotkania z przedstawicielami inwestora i zadania nurtujących mieszkańców pytań takich jak: na jakich terenach i na jakich zasadach miałyby być wybudowane wiatraki, jakie są oddziaływania na ludzi i ptactwo, jakie są konsekwencje dla właścicieli gruntów sąsiadujących a jakie dla tych, którzy zdecydują się wydzierżawić grunty pod budowę wiatraka. Termin był naglący, bowiem tylko do 2 października można było składać uwagi do studium. Zdaniem radnej mieszkańcy powinni być informowani o planowaniu ważnych inwestycji w gminie.

Pan Tomasz Wójcik, wyjaśnił, że z map wietrzności wynika, że teren gminy Łuków jest dla nich interesujący inwestycyjnie. Wiatraki miałyby powstać w okolicy Sięciaszki Pierwszej, między Czerślą a Sięciaszką Drugą, pod lasem w Ryżkach i w Szczygłach Dolnych. Są to tereny o dużych przestrzeniach, wolne od istniejącej i planowanej zabudowy. Z tych powodów na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy Sięciaszki Pierwszej, Sięciaszki Drugiej, Ryżek, Czerśli i Szczygłów Dolnych.

Mieszkańcy usłyszeli, że firma nie zbuduje wiatraków bliżej niż 500 m od najbliższych zabudowań. Wszystko jest jeszcze na etapie planów, realizacja zależy bowiem od wielu czynników takich jak chociażby zgoda właścicieli gruntów.

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2012-10-08 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów