mapa strony   |
SmodCMS

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom”

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” .

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin, dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.

  • I – eliminacje środowiskowe- powinny być zakończone do 31 października
  • II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne– powinny być zakończone do 31 listopada.
  • III – eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 31 grudnia
  • IV- eliminacje wojewódzkie - powinny być zakończone do 31 stycznia.
  • V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca.

Każdy Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 31 grudnia 2012 r. Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji II etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się w styczniu 2013 r. Na finał centralny przesłanych zostanie po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZOW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl, oraz przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace.

Pozostałe warunki organizacji konkursu

Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni więcej niż 1m2.

Niewykorzystane prace można odbierać w terminie do 28 lutego 2013 r. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla potrzeb wydawniczych ( o ile autor nie zgłosi zastrzeżeń w tej sprawie).

Dla laureatów szczebla krajowego organizowane są warsztaty artystyczne jako forma nagrody i pomocy warsztatowej dla młodych twórców. Nagrodzone prace prezentowane są w formie wystaw. Wyniki konkursu ogłaszane są w czasopiśmie „Strażak”.

Opublikowano dnia: 2012-10-26 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2012-10-26
| Wróć do listy artykułów