mapa strony   |
SmodCMS

 

Ziemia Łukowska - warsztaty przyrodniczo-historyczne - ZS Krynka

W dniu 22 października uczniowie klasy VI z naszej szkoły uczestniczyli zajęciach historyczno- przyrodniczych zorganizowanych przez Urząd Gminy w Łukowie. W pierwszej części zajęć młodzież wysłuchała wspomnień pana Ryszarda Grafika dotyczących okresu II wojny światowej. Osobiste przeżycia z czasów okupacji były przeplatane różnymi faktami o przebiegu wojny. Uczniowie z uwagą wysłuchali opowieści o tym, jak wyglądał dzień powszedni ich rówieśników w czasie okupacji. Zachęceni przez prelegenta zadawali pytania dotyczące m.in. nauczania w warunkach wojennych. Drugim punktem zajęć był spacer po łukowskim cmentarzu. Uczniowie poznali lokalną historię przy mogiłach osób zasłużonych dla Ziemi Łukowskiej. Byli wśród nich uczestnicy walkach narodowowyzwoleńczych toczonych w XIX i XX w oraz osoby, które za działalność społeczną czy naukową zasługują na wyróżnienie i pamięć. Po powrocie z cmentarza pan Cezary Gołębiowski zaprezentował umundurowanie, broń i inny sprzęt wojskowy z czasów II wojny światowej. Wszystkie eksponaty pochodziły z jego prywatnej kolekcji. Ostatnim punktem zajęć była prezentacja walorów przyrodniczych Ziemi Łukowskiej przez pracownika Nadleśnictwa Łuków. Wszystkie zajęcia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, którzy aktywnie w nich uczestniczyli. Za prawidłowe odpowiedzi otrzymywali nagrody rzeczowe. Z pewnością te żywe lekcje historii oraz przyrody poszerzą wiedzę uczniów i będą stanowiły przyczynek do indywidualnych dociekań dotyczących małej ojczyzny

Opublikowano dnia: 2012-11-07 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów