mapa strony   |
SmodCMS

 

Warsztaty przyrodnicze w ZS w Gołąbkach

Dnia 6 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Gołąbkach miały miejsce warsztaty przyrodnicze. Wystawę fotografii przyrodniczej i prelekcję przygotował Sławomir Śledź ze Stowarzyszenia Artystów i Twórców gminy Łuków. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z wychowawcami. Wystawę odwiedził także dyrektor Zespołu Szkół Pan Marek Król. Zajęcia ekologiczne skierowane były na zapoznanie się z najcenniejszymi zasobami środowiska naturalnego w gminie Łuków. Zostały przedstawione rezerwaty przyrody, Obszar Natura 2000 oraz chronione gatunki flory i fauny okolic Gołąbek i sąsiednich miejscowości. Największe zainteresowanie wzbudziły zdjęcia zaskrońca, grzyba -pięknoroga lepkiego, orzesznicy i jeża. Miłym wzbogaceniem programu warsztatów były zajęcia plastyczne. Można było także obejrzeć autentyczny okaz amonita i poroża jeleniowatych. Mam nadzieję, że zaprezentowane ciekawostki przyrodnicze gminy Łuków - wzbudzą wśród młodzieży szacunek do krainy roślin i zwierząt oraz jej ochrony.

Autorami prac plastycznych są; Ilona Rzymowska , Marek Zaleski z kl. II Gimnazjum i Magdalena Grochowska z kl. III Gimnazjum w Gołąbkach.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Sławomir Śledź

Opublikowano dnia: 2012-11-09 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów