mapa strony   |
SmodCMS

 

"Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" - finał konkursu plastycznego

Dnia 13 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Łuków zorganizowano spotkanie podsumowujące konkurs plastyczny ogłoszony w ramach projektu " "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji".

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat projektu realizowanego przez Województwo Lubelskie, którego Gmina Łuków jest partnerem p.n. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Konkurs odbył się w dniach 02.11.2012 r. do 30.11.2012 r. i przeznaczony był dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Łuków. Uczestnictwo było dobrowolne i bezpłatne. Zasady uczestnictwa i regulamin udostępniony był na stronie internetowej Gminy Łuków.

Do konkursu zostały zgłoszone 4 prace wykonane zgodnie z regulaminem przez 4 osobowe grupy uczniów prowadzone przez nauczyciela.

Prace do konkursu zgłosiły następujące placówki:

Zespół Szkół Dąbie

 • Nauczyciel prowadzący: Beata Goławska
 • Autorzy pracy:
  • Karolina Czubaszek
  • Paulina Czubaszek
  • Magdalena Ostrysz
  • Gabriela Sadło

Szkoła Podstawowa w Gołąbkach

 • Nauczyciel prowadzący: Adam Białowąs
 • Autorzy pracy:
  • Julia Niewęgłowska
  • Klaudia Skowron
  • Martyna Stolarczyk
  • Julia Świder

Szkoła Podstawowa w Rolach

 • Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Lipiec
 • Autorzy pracy:
  • Natalia Kazimierczak
  • Patrycja Niedziółka
  • Weronika Leszko
  • Karolina Sulej 

Zespół Szkół w Strzyżewie

 • Nauczyciel prowadzący: Marta Antoniuk
 • Autorzy pracy:
  • Weronika Salij
  • Katarzyna Kozdroń
  • Izabela Komsta
  • Kamila Mazurek

Komisja konkursowa powołana przez Wójta gminy Łuków na potrzeby przeprowadzenia konkursu w składzie:

 • Przewodniczący - Jezierski Janusz – sekretarz
 • Członkowie:
  • Kuć Edyta Katarzyna – inspektor - promocja gminy
  • Szcześniak Krzysztof – koordynator projektu

dokonała oceny prac wyłaniając pracę zwycięską oraz pozostałe 3 równorzędne bez podziału na miejsca.

Nagrodę główną otrzymała Szkoła Podstawowa w Gołąbkach.

Pozostałe placówki oświatowe biorące udział w konkursie otrzymały nagrody pocieszenia ufundowane przez Wójta Gminy.

Dziękując za udział w konkursie pragniemy także poinformować Państwa, iż w roku następnym zorganizowany będzie konkurs wiedzy promujący projekt „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” . Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Nagrodzona praca - Szkoła Padstawowa Gołąbki

Gmina Łuków

Praca Zespołu Szkół w Dabiu

Gmina Łuków

Praca Szkoły Podstawowej w Rolach

Gmina Łuków

Praca Zespołu Szkół w Strzyżewie

Opublikowano dnia: 2012-12-13 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2012-12-13
| Wróć do listy artykułów