mapa strony   |
SmodCMS

 

System informacji przestrzennej Gminy Łuków

Zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łuków

System Informacji Przestrzennej zawiera szereg map i narzędzi ułatwiających uzyskanie podstawowych informacji o gminie oraz ułatwiających zarządzanie nią. W systemie, na kilkudziesięciu mapach tematycznych, znalazły się m.in. dane o budynkach i ich funkcjach, punktach adresowych, drogach, inwestycjach gminnych, obszarach chronionych, obwodach i okręgach wyborczych, sołectwach, obwodach szkolnych, obiektach sportowych, obiektach i szlakach dziedzictwa kulturowego i wielu innych. System umożliwia przeglądanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, rzeźby terenu na tle zdjęć lotniczych i map topograficznych. Dzięki dostępnym w systemie narzędziom, możliwe jest m.in. wyszukiwanie adresów budynków i poszczególnych elementów na mapie, wykonywanie pomiarów i rysowanie na mapach, czy przeglądanie rozwoju inwestycji gminnych w czasie. Po kliknięciu na dany obiekt wyświetli się okno z podstawowymi informacjami o nim. Możliwe jest również przeglądanie zdjęć zrobionych na terenie gminy przez użytkowników portalu Panoramio.

System Informacji Przestrzennej dla Gminy Łuków został przygotowany przez firmę GIS-Expert.

Opublikowano dnia: 2013-01-14 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów