mapa strony   |
SmodCMS

 

GOPS Łuków w Gazecie Sołeckiej (Nr. 2(242), str. 6-7)

Działalność GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w mojej gminie rozpoczął działalność z dniem 29 kwietnia 1990 r., na mocy uchwały rady gminy. Pomoc społeczna, którą świadczy ma na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać. Polega ona na: – przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, – pracy socjalnej, – analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, – realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, – rozwoju nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. GOPS udziela pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodów: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, sieroctwa, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony, macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, klęski życiowej, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp. O pomocy tej decydują pracownicy socjalni, wraz z panią kierownik ośrodka. W GOPS jest ich 8., średnio wychodzi na jednego pracownika nie mniej niż 2000 mieszkańców. Gmina liczy ponad 17.000 mieszkańców i jest 36 sołectw. Oprócz tych pracowników socjalnych są też inni pracownicy: księgowa, opiekunki domowe – do świadczenia usług chorym w domu (są one 4), i 3 osoby do specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie zimowym jest szczególnie trudna sytuacja – chodzi o dojazdy do osób potrzebujących pomocy. Ale dzięki temu, że współpraca z nami sołtysami układa się bardzo dobrze, to pomagamy sobie nawzajem. Przed każdą zimą na sesjach jesteśmy informowani przez kierowniczkę ośrodka, by zgłaszać osoby samotne i GOPS zaopatruje później te osoby w opał na zimę. Również co roku składany jest wniosek o żywność dla tych osób, jak i dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach rodzinnych. Jest to duża pomoc dla nich. Rocznie jest to około 10 ton żywności, na kwotę 30 tysięcy złotych. Żywność ta jest rozdawana w postaci mąki, cukru, płatków kukurydzianych, dżemu, makaronu, herbatników, kaszy gryczanej. Dostarcza ją Caritas Siedlce. My jako sołtysi dostajemy od pracownic socjalnych informację telefoniczną i przekazujemy żywność tym rodzinom, które korzystają z opieki. Gdy rozmawiałem nieraz z takimi rodzinami np. w moim sołectwie – są zadowolone z pomocy GOPS i Caritasu. Dzięki tej pomocy żywnościowej gmina może zaoszczędzić środki finansowe na innego rodzaju pomoc dla tych rodzin, np. na opiekę nad starszymi i chorymi czy na pomoc specjalną dla dzieci. W okresie letnim wakacyjnym i okresie zimowych ferii organizowane są kolonie i zimowiska. I tak w wakacje dzieci z naszej gminy przebywały w Zakopanem, koszt takiego wyjazdu to tylko 200 zł na dziecko, z tym że rodzic płaci 100 zł, a drugie 100 zł dokładane jest przez gminę ze środków profilaktyki alkoholowej. Poza tym dziecko po powrocie z kolonii otrzymuje wyprawkę szkolną na kwotę 150 zł. W tym roku dzieci z naszej gminy pojadą na całe ferie zimowe do Poronina. Z takich ferii skorzysta 43. dzieci. Nie są to stale te same dzieci. I dla innych osób są organizowane wyjazdy w okresie letnim. Takim wyjazdem zorganizowanym przez GOPS był np. wyjazd studyjny na Mazury w 2012 r. Uczestnikami trzydniowego wyjazdu były osoby z projektu systemowego ,,Wiara w swoje możliwości, motywacje działania”. Tematem wyjazdu było zintegrowanie się grupy, wzmocnienie poczucia samodzielności i odpowiedzialności oraz nawiązanie bliższych relacji, a jednocześnie wskazanie alternatywnych form spędzania czasu. Poza zapewnionymi noclegami i wyżywieniem w Mikołajkach, uczestnicy zwiedzali niezwykłe miejsca na Mazurach, takie jak: zamki w Giżycku i Kętrzynie, Park dzikich zwierząt, Klasztor w Św. Lipce.

Zbigniew Strzyżewski
Sołtys Suchocina w gm. Łuków

Gazeta Sołecka, Nr. 2(242), str. 6-7.

Opublikowano dnia: 2013-02-18 przez: * webadmin * w kategoriach: Media o nas, GOPS
| Wróć do listy artykułów