mapa strony   |
SmodCMS

 

Podsumowanie zimowego wypoczynku uczniów z Gminy Łuków

W dniu 10 kwietnia br., w Urzędzie Gminy, odbyło się posumowanie zimowego wypoczynku uczniów z Gminy Łuków.

Tegoroczny wypoczynek w Zakopanem, dla 43 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, został zorganizowany przez ZHP w Łasku, w ramach projektu „PoZdrowie z Gór - wypoczynek dzieci z terenu klęsk żywiołowych”, sfinansowany zaś ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gmina Łuków została objęta programem w związku z poniesionymi stratami wywołanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które dotykały powiat łukowski na przestrzeni ostatnich lat. Wyjazd był w pewnym sensie formą terapii dla dzieci i młodzieży.

Współpraca pomiędzy ZHP w Łasku a Gminą Łuków trwa już dwa lata, a tegoroczny wyjazd jest już czwartym, wspólnym przedsięwzięciem. W organizacji przedsięwzięcia duży udział mieli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania, główny organizator wypoczynku – Komendant Hufca ZHP w Łasku – Edward Kondratiuk, w krótkim podsumowaniu wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Łuków oraz pochwalił zachowanie uczniów. Wójt Gminy – Mariusz Osiak, dziękując organizatorom, wyraził jednocześnie wolę dalszej współpracy.

Na zakończenie spotkania, organizatorzy wypoczynku obdarowali uczniów bogato wyposażonymi plecakami szkolnymi.

W podsumowaniu uczestniczyli: komendant Hufca ZHP w Łasku, komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP - Marcin Wolski, Skarbnik Chorągwi Lubelskiej - Katarzyna Piondło, komendant Hufca ZHP Łuków - Zdzisław Dudziński oraz Przewodniczący Gminy Łuków – Tadeusz Federczyk i Wójt Gminy, a także uczestnicy zimowiska wraz z rodzicami.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2013-04-15 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2013-05-17
| Wróć do listy artykułów