mapa strony   |
SmodCMS

 

LGD RAZEM - zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 czerwca 2013 r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych i potencjalnych liderów z obszaru LGD na teren powiatu bialskiego. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami aktywności społecznej wsi.

W ramach wyjazdu planujemy:

  • zapoznanie z działalnością Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu,
  • zwiedzanie Pracowni Tkackiej w Hrudzie,
  • spotkanie z Dyrektorem GOK w Białej Podlaskiej,członkiem Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzialania,
  • wykład na temat: ,,Rozwijanie aktywności spolecznej mieszkańców wsi oraz inspirowanie do wspólnych nowatorskich działań”,
  • zwiedzanie Domu Pielgrzyma w Kodniu, zapoznanie z jego działalnością na rzecz społeczności lokalnej,
  • spotkanie z kobetami zajmującymi się wytwarzaniem produktów tradycyjnych, prezentacja osiągnięć w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu,
  • zwiedzanie Kodeńskiego Ogrodu Ziołowego,
  • wyklad na temat doświadczeń z rejestracji produktów tradycyjnych,
  • zwiedzanie ,,Wioski Tatarskiej” w Studziance.

Uczestnictwo w wyjeździe jest bezplatne. Wyjazd planowany jest w dniu 05 czerwca o godz. 8:00, powrót ok. godz. 20:00. Zbiórka uczestników : Łuków, ul. Świderska 12 (plac UG Łuków)

Zgłoszenie uczestnictwa w wyjeździe należy dokonać do dnia 31 maja 2013 r. poprzez przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa na e-mail: poczta@lgdrazem.pl, faxem na nr 257982439 lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Dzialania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie, ul. Świderska 12, w godz. 7:30 – 15:30.

W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników (30osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.

W załączeniu (pliki MS Word):

 

Opublikowano dnia: 2013-05-17 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów