mapa strony   |
SmodCMS

 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe wzory formularzy meldunkowych

W dniu 31.12.2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz 1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. Powyżej powołana ustawa spowodowała m.in.:

  1. możliwość automatycznego wymeldowania, przy zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania. Nie trzeba więc już jeździć do urzędu gminy w poprzednim miejscu zamieszkania tylko po to, aby się wymeldować i uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu,
  2. możliwość zameldowania się za pośrednictwem pełnomocnika, stosownie do art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. zniesiono obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw UE i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  4. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni,
  5. zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,
  6. odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu oraz przedstawiania książeczki wojskowej,
  7. właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie są zobowiązani do weryfikowania wypełniania wymogu meldunkowego przez mieszkańców i pracowników.
Opublikowano dnia: 2013-05-31 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2013-05-31
| Wróć do listy artykułów