mapa strony   |
SmodCMS

 

Nowy sołtys w Świdrach

Przez ostatnie lata w podłukowskich Świdrach sołtysem był Henryk Laskowski. Po rezygnacji z pełnienia tej funkcji, Wójt Gminy Łuków Kazimiera Goławska, zachowując przewidziane prawem procedury zwołała zebranie mieszkańców w celu wyboru nowego sołtysa. Na zebraniu zgłoszono dwóch kandydatów, którzy wyrazili zgodę: Grzegorza Kazaneckiego i Artura Zabłockiego. Zgłaszano także inne osoby, ale te nie wyrażały zgodę na kandydowanie. Wynik tajnego głosowania zaskoczył wszystkich. Obaj kandydaci na sołtysów otrzymali po 21 głosów, a 5 osób oddało głos nieważny. Prowadzący zebranie Adam Suchodolski po konsultacji z obecnymi na spotkaniu władzami gminy wójtem Kazimierą Goławską, zastępcą wójta Wiktorem Osikiem oraz radną Rady Gminy Łuków Bogusławą Łukasik, postanowił powtórzyć głosowanie zachęcając jednocześnie zarówno do ponownego zgłaszania kandydatur jak i zachęcając wyborców niezdecydowanych do podjęcia decyzji. Tym razem ponownie zgłoszono Grzegorza Kazaneckiego i Artura Zabłockiego, pojawił się także trzeci kandydat Zbigniew Laskowski. Po przeprowadzeniu głosowania okazało się, że największą liczbę głosów otrzymał i sołtysem został Zbigniew Laskowski.
Nie przypominam sobie – informuje Zastępca Wójta Gminy Łuków Wiktor Osik – aby taka sytuacja, kiedykolwiek wcześniej podczas wyborów sołtysa, miała miejsce w naszej gminie. Przypomina mi to przysłowie, że gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Gratuluję wyboru i znając już od dawna pana Zbigniewa Laskowskiego jestem pewny, że nasza współpraca będzie się dobrze układała.
Zebranie wiejskie jest także okazją do przekazania mieszkańcom informacji o najbliższych planach dotyczących ich miejscowości, a także wysłuchania opinii i potrzeb mieszkańców.
Najważniejszą inwestycją, którą gmina w tym roku rozpocznie się w Świdrach będzie budowa sali sportowej i łącznika przy szkole podstawowej – dodaje zastępca wójta Wiktor Osik. Również na ten rok zaplanowane jest rozpoczęcie modernizacji biegnącej przez tą miejscowość drogi wojewódzkiej Łuków – Kock. Tutaj mieszkańcy proponowali, aby przy okazji modernizacji drogi przedłużyć także chodnik w stronę Szczygłów. W związku z tym, że będzie to inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich, taką decyzję może podjąć tylko Zarząd Województwa Lubelskiego. Jeśli nie uda się przedłużyć chodnika podczas tej modernizacji, to po jej zakończeniu na pewno wystąpimy do Zarządu Województwa, aby przy udziale środków własnych gminy ten chodnik powstał. Poinformowaliśmy także mieszkańców, że planujemy rozbudowę wodociągu w kierunku Malcanowa i przy tej okazji zaopatrzymy w wodę ludzi mieszkający na kolonii. Również planowana jest rozpoczęcie budowy drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w stronę Wólki Domaszewskiej. W planach mamy także modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej, tak aby dzieci i młodzież mogła popołudniami spędzać tam wolny czas. Ale potrzeba w tej sprawie aktywności mieszkańców, szczególnie młodzieży. Dodam jeszcze, że zebranie to odbywało się przy niezłej jak na Świdry frekwencji. Dotychczas w tej miejscowości w zebraniu uczestniczyło zawsze około 20 mieszkańców, tym razem przyszło 47. Cieszy nas ten wzrost, bo im więcej osób interesuje się rozwojem swojej miejscowości i jest zaangażowany w ten rozwój, tym po prostu lepiej, tym szybciej taka miejscowość się rozwija.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2009-01-27 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2009-01-27
| Wróć do listy artykułów