mapa strony   |
SmodCMS

 

Karta rowerowa - egzamin zakończony sukcesem - ZS Czerśl

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

W naszej szkole do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne pod opieką nauczycielki Justyny Porębskiej.

Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musiał:

  • uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
  • uzyskać zgodę rodziców ( opiekunów ) na wydanie karty rowerowej,
  • zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego,
  • wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,
  • znać zasady obsługi technicznej roweru,
  • przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

25 czerwca umiejętności praktyczne z zakresu jazdy na rowerze sprawdzał funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie - komisarz Krzysztof Golba. Wszyscy przystępujący w tym dniu do egzaminu uczniowie, zdali go pomyślnie.

Kom. K. Golba wyraził swoje zadowolenie z umiejętności, jakie wykazali uczniowie i uroczyście wraz z panią dyrektor Dorotą Goławską wręczył im karty rowerowe- pierwszy bardzo ważny dokument uprawniający dzieci do bycia pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale jak podkreślił zobowiązujący także do szczególnej rozwagi z korzystania z jezdni i przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2013-07-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów