mapa strony   |
SmodCMS

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziory - czerwiec 2013

W miejscowości Jeziory, Gmina Łuków, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 374/2, 375/1, 376/1, 377/1, zrealizowano operację pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziory.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społecznej lokalnej poprzez udostępnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom wsi Jeziory. Realizacja operacji umożliwi społeczności wiejskiej rozwój rekreacyjny i turystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakres robót obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetycznej o wymiarach 27 m x 18 m, tj. o powierzchni użytkowej 486 m2

Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość operacji wyniosła 68 628,29 zł. Wartość dofinansowania z LEADER’a: 25.000,00 zł.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2013-08-20 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów