mapa strony   |
SmodCMS

 

Apetyt na Radio z Gminy Łuków - relacja

W ostatnią sobotę sierpnia Radio Lublin zrealizowało na żywo audycję z Gminy Łuków. Pięciogodzinna audycja pod nazwą „Apetyt na Radio z Gminy Łuków” nadawana była z miejscowości Gręzówka. Tematy rozmów obejmowały aspekty gospodarcze, przyrodnicze i historyczne, a także działalność społeczną i kulturalną na terenie Gminy.

Pierwszym rozmówcą był Wójt Gminy – Mariusz Osiak, który prezentując gminę, jej charakter zwrócił uwagę na ważny zachodzący obecnie proces. Mianowicie, obok rolnictwa istotną działalnością staje się działalność gospodarcza. Powstają nowe firmy, które generują większe dochody niż rolnictwo, co powoduje, że Gmina traci typowo rolniczy charakter. Rozwojowi przedsiębiorczości w Gminie poświęcona była również rozmowa na temat Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK WISŁOSAN oraz rozmowa z Jakubem Kożuchowskim - właścicielem jednej z firm działających na terenie Gminy – Firmy Handlowo – Usługowej TAMEX. Słuchacze mieli możliwość usłyszenia, jakie możliwości inwestowania oferuje Gmina oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Ważnym wystąpieniem w temacie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości było wystąpienie Banku Spółdzielczego w Łukowie. Prezes Zarządu Banku – Zofia Przeździak oraz pracownik Banku – Maciej Nurzyński wskazali, w jaki sposób Bank wpływa na działalność gospodarczą firm z Gminy oraz w jaki sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, z których wielu to mieszkańcy Gminy Łuków. Przewodniczący zaś Radny Nadzorczej Banku – Jerzy Zaleski i Sekretarz Rady Nadzorczej Banku – Marian Zalewski wyjaśnili, czym jest spółdzielczość i jaką pełni rolę.

O walorach przyrodniczych Gminy, z których szczególnie cennym jest rezerwat Jata, opowiedzieli Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków – Grzegorz Uss oraz fotograf przyrody – Piotr Szewczyk. W rozmowie nie zabrakło informacji o formach promocji rezerwatu, wśród których ważnymi były plenery fotograficzne i poplenerowe wystawy zdjęć. Historię Gminy, zwłaszcza jej związek z rezerwatem Jata, przedstawił łukowski regionalista – Ryszard Grafik.

Prezentacja Gminy Łuków nie mogła się odbyć bez rozmowy na temat oświaty gminnej – jej organizacji, uwarunkowanej w dużej mierze wokółmiejskim położeniem Gminy, rozbudowy sieci przedszkoli i funkcjonującego od roku dziennika elektronicznego. Wprowadzeniem do tematyki społeczno – kulturalnej była rozmowa z Przewodniczącym Rady Gminy – Tadeuszem Federczykiem, w której podkreślił jak ważną rolę w życiu społecznym Gminy pełnią organizacje pozarządowe. W dalszej części audycji ich przedstawiciele prezentowali swoją działalność, dorobek oraz plany na przyszłość. Byli wśród nich: naczelnik najstarszej w Gminie Łuków Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Szczygły Górne – Marcin Kożuchowski, panie Beata Pochman i Ewa Kobojek z Koła Gospodyń Wiejskich „Kumpele” z Gręzówki oraz Robert Sadło i Piotr Czubaszek – przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Atrakcyjnym elementem audycji był występ zespołu wokalno – tanecznego „Jagódki” ze Żdżar, a o samym zespole – jego działalności, repertuarze i pięknych ludowych strojach opowiedziała Elżbieta Dynek – kierownik zespołu.

W końcowej części audycji sołtysi trzech miejscowości prezentowali efekty, kilkuletniego działania w Gminie Łuków, funduszu sołeckiego. Wiesława Sulej – sołtys Jezior, Krzysztof Kędziora – sołtys Klimek i Radosław Nowicki – sołtys Łazów powiedzieli co zostało zrealizowane w ich miejscowościach dzięki środkom funduszu.

Audycja, mimo pięciu godzin jej trwania, nie wyczerpała tematów dotyczących Gminy Łuków. Może jednak na tyle zainteresowała słuchaczy, że zechcą więcej dowiedzieć się o niej, a może nawet tu przyjechać….

Sponsorami audycji byli Bank Spółdzielczy w Łukowie i Firma Usługowo – Handlowa TAMEX Jakub Kożuchowski.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Informacje i zdjęcia:
Katarzyna Kuć – inspektor ds. promocji Gminy

Opublikowano dnia: 2013-09-03 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów