mapa strony   |
SmodCMS

 

Witaj szkoło ! - ZS Gołąbki

W dniu 2 września 2013 roku w Zespole Szkół w Gołąbkach odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Rok szkolny rozpoczęliśmy z panią Anną Krzęcio, której zostały powierzone obowiązki dyrektora szkoły.

W tym szczególnym dniu pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich zebranych. Słowa podziękowania za pracę na rzecz szkoły skierowała do wieloletniego dyrektora – pana Marka Króla. Władzom Gminy Łuków dziękowała za zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając kierowanie Zespołem Szkół w Gołąbkach. Zwracając się do zaproszonych gości, grona pedagogicznego, uczniów, obsługi i licznie zgromadzonych rodziców wyraziła przekonanie, że współpraca z nimi będzie się układała pomyślnie. Szczególnie ciepłe słowa pani dyrektor skierowała do najmłodszych uczniów, którzy po raz pierwszy pojawili się w murach naszej szkoły. Zapewniła ich o swoim wsparciu i życzyła wielu sukcesów. Wszystkim pozostałym uczniom, pedagogom, rodzicom oraz pracownikom niepedagogicznym pani dyrektor życzyła satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.

W tym dniu gościliśmy w progach naszej szkoły pana Mariusza Osiaka, Wójta Gminy Łuków. Zabierając głos, Wójt Gminy Łuków p. Mariusz Osiak, powitał nową panią dyrektor. Życzył owocnej współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Następne słowa skierował do wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny, którym życzył spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów edukacyjnych. Podczas uroczystości głos zabrała również pani Monika Wąsiewicz - przewodnicząca Rady Rodziców. Powitała nową panią dyrektor oraz wszystkim zgromadzonym życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opracowanie: M. Chołost

Opublikowano dnia: 2013-09-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów