mapa strony   |
SmodCMS

 

Przyznano kolejne stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom z terenu Gminy Łuków

W dniu 1 października br. w Urzędzie Gminy Łuków odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego wręczono decyzje o przyznaniu jednorazowego stypendium Gminy Łuków trzem uzdolnionym uczniom oraz nagród Wójta Gminy Łuków czterem uczniom, w obecności ich rodziców, opiekunów i trenerów. Ze strony gminy w spotkaniu uczestniczyli Wójt – Mariusz Osiak, przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Federczyk oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Bogdan Wiącek.

Tegoroczni stypendyści legitymują się osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.

Monika Michalak - uczennica liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach, jest wielokrotną stypendystką gminną, dzięki corocznym wysokim wynikom w zapasach w stylu klasycznym. Monika w ostatnim semestrze nauki, zajęła m. in. I miejsce w Mistrzostwach LZS juniorek oraz III miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski juniorek. Może pochwalić się również wymaganą średnią ocen za ostatni semestr (4,2) i wzorową oceną z zachowania. Trenerami Moniki są: Władysław Świętochowski i Magdalena Bryk.

Aleksandra Kopeć - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie, trenuje pływanie, osiągając corocznie wiele sukcesów. Najważniejsze z nich to: 3 złote medale w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, I miejsca na 100 m i 200 m stylem klasycznym w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, a także III miejsce w wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznym. Posiada przy tym średnią ocen końcoworocznych 5,3. Trenerką Aleksandry jest Anna Krzyszycha.

Hubert Krasuski - uczeń Gimnazjum w Zalesiu, jest również wielokrotnym stypendystą za osiągnięcia w zapasach w stylu klasycznym. Hubert zajął m. in. I miejsce w Mistrzostwach Województwa młodzików oraz III miejsce w Międzynarodowym Turnieju UKS w Chełmie oraz uzyskał średnią ocen 5,14.

Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród dotyczą uczniów, którzy mają wysokie osiągnięcia sportowe lub naukowe, ale nie spełniają kryterium średnich ocen na koniec semestru.

Uczniowie: Mateusz Chudzik (Gimnazjum w Gręzówce), Piotr Osiak (Szkoła Podstawowa w Dąbiu) i Rafał Wielgosz (Gimnazjum w Zalesiu) zajmowali medalowe miejsca w wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach zapaśniczych. Natomiast Krzysztof Koper (Szkoła Podstawowa w Dąbiu) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Trenerem Huberta Krasuskiego, Mateusza Chudzika, Piotra Osiaka i Rafała Wielgosza jest Cezary Pasik, a nauczycielką i opiekunką Krzysztofa Kopra - Małgorzata Brewczyńska.

Wójt Gminy Łuków pogratulował sukcesów wszystkim laureatom, życząc jednocześnie wytrwałości w dążeniu do celu. Podziękował też trenerom, opiekunom i rodzicom za zaangażowanie w pracę z utalentowanymi uczniami.

Gmina Łuków

Opracowanie: Bogdan Wiącek
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego

Opublikowano dnia: 2013-10-02 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów