mapa strony   |
SmodCMS

 

Szkolne święto w Gołaszynie - SP Gołaszyn

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie przeżywała w czwar-tek, 4 czerwca 2009 r., swoje wielkie chwile. Tego właśnie dnia społeczność szkolna otrzyma-ła, z rąk przedstawicieli Rady Rodziców, sztandar z podobizną Patrona Placówki.
Ceremonię zaszczycili swoja obecnością: duchowni parafii związanych ze Szkołą, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Łuków, Miasta Łuków oraz Starostwa Powia-towego w Łukowie(m.in.: Wójt Kazimiera Goławska, Zastępca Wójta Wiktor Osik, Burmistrz Łukowa Zbigniew Zemło, Zastępca Burmistrza Jarosław Sych, Zastępca Starosty Łukowskiego Henryk Lipiec, radni Rady Gminy Łuków na czele z jej Przewodniczącym Mariuszem Osia-kiem, radni Miasta Łuków pod kierownictwem Wiceprzewodniczących Rady Miasta: Leonar-da Baranowskiego i Ewy Kłusek); dyrektorzy szkół Gminy Łuków, w towarzystwie pocztów sztandarowych; reprezentanci instytucji i firm stale współpracujących ze Szkołą Podstawową w Gołaszynie; emerytowani pracownicy Placówki; członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszynie (na czele z Prezesem Bogdanem Goławskim i Naczelnikiem Zygmuntem Goław-skim) oraz rodzice uczniów. W sumie – w ceremonii uczestniczyło przeszło 130 gości.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., koncelebrowanej przez proboszczów: parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Łukowie, ks. kanonika Antoniego Pietruszkę oraz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce, ks. Józefa Sobotkę, w intencji pomyślności społeczności szkolnej. W trakcie nabożeństwa kapłani pobłogosławili sztandar Placówki.
Po Mszy – dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Pa-tronowi, a umieszczonej na głazie ustawionym w pobliżu wejścia do Szkoły.
Głównymi elementami świeckiej części ceremonii było: odczytanie uchwały Rady Gminy Łuków o zatwierdzeniu wzoru sztandaru; przekazanie tegoż symbolu szkoły uczniom; uroczysta przysięga przedstawicieli uczniów, rodziców, nauczycieli i obsługi placówki oraz wbijanie Gwoździ Honorowych w drzewce sztandaru.
W części artystycznej - uczniowie zaprezentowali widowisko przypominające postaci najpopularniejszych bohaterów utworów Kornela Makuszyńskiego. Pełna humoru, wzboga-cona śpiewem i tańcem, inscenizacja bardzo spodobała się publiczności.
W końcowej części ceremonii głos zabrała, m.in., Pani Kazimiera Goławska, Wójt Gminy Łuków, która podkreśliła, że Szkoła Podstawowa w Gołaszynie jest ewenementem w skali Lubelszczyzny (a może i całego kraju), ze względu na przebywanie pod jednym dachem oraz ścisłą współpracę: placówki oświatowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Sportowego „Orlęta Gołaszyn”.
Smacznym podsumowaniem bardzo udanej - w powszechnym odczuciu – imprezy stał się obiad, na który zaproszono licznie zgromadzonych gości.

Gmina Łuków - grafika

Widok Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie, w dniu uroczystości nadania sztandaru

Gmina Łuków - grafika

Chwila przekazania sztandaru uczniom przez przedstawicieli Rady Rodziców

Gmina Łuków - grafika

Fragment występu uczniów szkoły

Gmina Łuków - grafika

Okolicznościowy tort kroi Wójt Kazimiera Goławska, w asyście Dyrektora Szkoły – Mariusza Chudka

Opublikowano dnia: 2009-06-12 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów