mapa strony   |
SmodCMS

 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem ..." - ZS Krykna

„Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek,
każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, 

pracy, uczenia się i zabawy”.

Nasza szkoła, jako jedna z dwóch z terenu gminy Łuków, została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

To nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Jednym z najważniejszych celów tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie w ponad 1000 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele ze szkoły podstawowej i gimnazjum) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Z kolei do udziału w warsztatach, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2014 roku, uczestnicy zostaną połączeni w zespoły przedstawicieli każdej z grup (uczniowie, rodzice, nauczyciele).W ramach projektu uruchomione zostaną również 2 internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców. W ramach projektu zorganizowane zostaną także oddzielne spotkania szkoleniowe adresowane do urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ich celem będzie zachęcenie przedstawicieli ww. grup do wspierania uspołecznienia szkoły.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w działania wynikające z realizacji projektu, pomoże budować lepszą współpracę całego środowiska szkolnego.

Więcej na http://www.szkolawspolpracy.pl/

Opublikowano dnia: 2013-10-29 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów