mapa strony   |
SmodCMS

 

Ruszyło szkolenie komputerowe 50+

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie wraz z firmą IT Grzegorz Chojnacki z Warszawy, przy współudziale biura projektu pn. „e-umiejętności –poznaj nowe możliwości” Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, rozpoczął trwające 2 miesiące, 120-godzinne szkolenie komputerowe dla osób w przedziale wiekowym od 50 do 64 lat. W szkoleniu organizowanym w budynku Urzędu Gminy Łuków uczestniczy grupa 15 osób - mieszkańców Gminy Łuków, Miasta Łuków i ościennych gmin powiatu łukowskiego. Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania komputera, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, bazy danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, przeglądania stron internetowych i komunikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych.

W najbliższym czasie Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie ogłosi ponowny nabór (dostępnych tylko 15 miejsc) na szkolenie w tym samym zakresie. Będzie ono kierowane zarówno do mieszkańców Gminy Łuków, jak i mieszkańców Miasta Łuków. Warunkami koniecznymi udziału w szkoleniu są: stałe zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego, wiek od 50 do 64 lat oraz wykształcenie maksymalnie średnie. Bliższych informacji w sprawie szkolenia udziela dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Łukowie p. Henryk Wysocki, tel. 502 321 982.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2014-09-24 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
| Wróć do listy artykułów