mapa strony   |
SmodCMS

 

Konferencja poświęcona inwestowaniu w Podstrefie Łuków oraz promocji Lubelszczyzny

W dniach 14 i 15 maja 2015r. odbyła się w Łukowie konferencja poświęcona inwestowaniu w Podstrefie Łuków i promocji Lubelszczyzny. Jej uczestnicy – w przeważającej mierze przedsiębiorcy, w tym ukraińscy, mieli okazję zapoznania się zarówno z samą Podstrefą Łuków, jak również z zasadami inwestowania w niej oraz z możliwościami wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej.

Po wystąpieniu gospodarzy konferencji – Burmistrza Miasta Łuków – Dariusza Szustka i Wójta Gminy Łuków – Mariusza Osiaka, założenia projektu pn. „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, w ramach którego była realizowana konferencja, przedstawiła jego koordynator – Anna Kicińska. Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu Maciej Ślęzak zaprezentował temat istotny dla każdego, kto jest zainteresowany inwestowaniem w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - temat procedur wydawania zezwoleń i lokowania inwestycji w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Ważnym głosem w dyskusji było wystąpienie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Omówił on temat potencjału gospodarczego Lubelszczyzny szczególną uwagę zwracając na konieczność promocji jej walorów, w tym terenów inwestycyjnych. Z tematyką perspektyw wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 zapoznali uczestników konferencji przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Na konferencji obecna była także Prezes Agencji Przemysłu S.A. Aleksandra Magaczewska, która zaprezentowała kwestię działań podejmowanych przez Państwo na rzecz rozwoju inwestycyjnego w Polsce. Zagadnieniem wiodącym konferencji była jednak Podstrefa Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Poza wysłuchaniem prezentacji o Podstrefie przygotowanych przez Krzysztofa Fornala z Urzędu Miasta Łuków i Edytę Katarzynę Kuć z Urzędu Gminy Łuków, goście mieli możliwość zobaczenia Podstrefy w terenie. Jest to jedna Podstrefa, ale zlokalizowana w dwóch miejscach – na terenie miasta, przy ulicy Strzelniczej i na terenie gminy – w miejscowości Łazy. Teren w Podstrefie w Łazach jest już częściowo sprzedany, działają w niej dwie firmy – Sierociuk-Kazana-Sierociuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe STOK-ROL Sp. j. – producent konstrukcji stalowych i Łuksja Sp. z o.o. – producent odzieży damskiej. O swoich doświadczeniach w inwestowaniu na terenie Podstrefy opowiedzieli Zofia Żuk – prezes firmy Łuksja i Arkadiusz Sierociuk – współwłaściciel firmy STOK-ROL, po czym oprowadzili gości po zakładach pracy. Na konferencji wystąpienie miał również Włoch prowadzący działalność w Polsce – przedstawiciel firmy POLDAN L. Monicelli R. Smania Sp. j. Rino Smania oraz współwłaściciel firmy POL-OWOC Sp. z o.o. działającej w Podstrefie Kraśnik TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Wiesław Pyśniak. Pierwszy z prelegentów zaprezentował temat: międzynarodowe doświadczenia w prowadzeniu działalności w Polsce, drugi zaś przedstawił własne doświadczenia dotyczące inwestowania na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zachęcając jednocześnie przedsiębiorców do podobnych inwestycji.

Wśród gości przybyłych na konferencję była liczna reprezentacja przedsiębiorców zarówno polskich, jak i ukraińskich. Ukraińscy goście przyjechali z Merem Miasta Baraniwka – Anatolijem Duszko. Poza przedsiębiorcami wzięli udział w konferencji m.in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Gogacz, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Krzysztof Głuchowski, radni Miasta Łuków i Gminy Łuków.

Konferencja jest końcowym elementem projektu pn. „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanego w partnerstwie przez Miasto Łuków i Gminę Łuków.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2015-05-19 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów