mapa strony   |
SmodCMS

 

Dzień Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków

Dzień Edukacji Obywatelskiej odbył się w gminie Łuków już po raz trzeci. Na spotkanie w dniu 24 czerwca do Urzędu Gminy zostali zaproszeni uczniowie z najwyższą średnią ocen ze szkół podstawowych i gimnazjów, przewodniczący samorządów uczniowskich, stypendyści wójta i uczniowie, którzy otrzymali nagrody wójta gminy Łuków, laureaci wojewódzkiego konkursu historycznego, a także dyrektorzy szkół gminy Łuków, opiekunowie samorządów uczniowskich, opiekunowie stypendystów i uczniów, którzy otrzymali nagrody oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do wojewódzkiego konkursu historycznego.

Tematem tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej był wolontariat. Gośćmi spotkania byli Justyna Orłowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie, Magdalena Kaczor działająca w wolontariacie misyjnym i Marcin Rychta z fundacji „Cegiełkowo, Pasja i Pomoc”, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu pn. „Poszukiwany, poszukiwana”, w kategorii wolontariusz.

Justyna Orłowska wprowadziła uczestników spotkania w zagadnienie wolontariatu wyjaśniając, że jest on pracą bezpłatną, dobrowolną i świadomą na rzecz innych osób, ale wykraczającą poza związki rodzinne i przyjacielskie. Wskazała również jakie są cele wolontariatu, jego formy oraz wyjaśniła kto może zostać wolontariuszem. Zaprezentowała również działania realizowane przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja filmu na temat pracy wolontariackiej.

Marcin Rychta w swoim wystąpieniu podkreślił, że w pracy wolontariackiej najważniejszą sprawą jest zauważanie potrzeb drugiego człowieka. Potwierdziła to Magdalena Kaczor, od kilku lat działająca w wolontariacie misyjnym Salvator. Powiedziała, że jeśli nie widzi się człowieka w potrzebie w swoim najbliższym otoczeniu, to nie zauważy się go również będąc daleko – w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Zwróciła uwagę na to, że praca na placówce misyjnej często wykracza poza wstępny jej plan i wynika z aktualnych potrzeb ludzi i miejsca. Może zatem okazać się, że osoba, której zadaniem miała być praca z dziećmi, bardziej będzie potrzebna np. przy odbudowie zniszczonego domu.

O swoich doświadczeniach wolontariackich opowiedział także dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie – Jarosław Skrzyszewski. Wspominał czasy, kiedy to z bochenkami chleba i gorącą herbatą w termosie jeździł na Dworzec Centralny w Warszawie, by tam dzielić to wszystko pomiędzy bezdomnych.

Praca wolontariacka często rozpoczyna się już na gruncie szkolnym. Tak dzieje się również w szkołach gminy Łuków. Swoimi doświadczeniami na tym polu podzielili się z uczestnikami spotkania przedstawiciele zespołów szkół w Świdrach, Zalesiu, Strzyżewie i Gołaszynie. Prezentacje uczniów pokazują, że szkolna aktywność wolontariacka obejmuje wiele form, do których należą: pomocy osobom potrzebującym, przygotowywanie świątecznych paczek dla najuboższych, zbieranie nakrętek, czy zbieranie pieniędzy na cele charytatywne.

Na koniec spotkania wszyscy jego uczestnicy odebrali z rąk przewodniczącego Rady Gminy Łuków Tadeusza Federczyka i zastępcy wójta Wojciecha Szczygła okolicznościowe pisma i upominki w postaci plecaków.

Dzień Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków został ustanowiony w 2012r. z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Łuków, a obecnego zastępcy wójta – Wojciecha Szczygła. W 2012r. odbyła się sesja okolicznościowa z udziałem uczniów szkół Gminy Łuków, podczas której podjęta została uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Edukacji Obywatelskiej. II Dzień Edukacji Obywatelskiej poświęcony był zagadnieniom organizacji pozarządowych.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2015-06-29 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów