mapa strony   |
SmodCMS

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łuków

Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina realizuje projekt „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łuków” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę.

Realizowany projekt polega m.in. na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania.

Zaplanowanie tych działań wymaga jednak zebrania rzetelnych danych, stąd Urząd Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz podmiotów usługowych o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwolą na oszacowanie wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynków.

Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w terminie do 18.09.2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy, do siedziby sołtysa bądź mailowo na adres: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji.

Do pobrania:

  1. Ankieta dla Mieszkańców i Podmiotów Usługowych (plik - MS Word),
  2. Ankieta dla Mieszkańców i Podmiotów Usługowych (plik PDF)
Opublikowano dnia: 2015-09-08 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów