mapa strony   |
SmodCMS

 

LGD RAZEM - Masz pomysł, wypełnij "Kartę projektu"

Na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w zakładce PROW 2014-2020 znajduje się Karta projektu.

Prosimy osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników oraz organizacje pozarządowe z terenu obszaru LGD o ich wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia na naszym obszarze, które chcielibyście w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Prosimy o zgłaszanie pomysłów/przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich: wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Wypełnione karty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łuków, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lsr@lgdrazem.pl do dnia 30.10.2015 r. Analiza otrzymanych kart umożliwi LGD określenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021.

Opublikowano dnia: 2015-10-16 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów