mapa strony   |
SmodCMS

 

Audyt gospodarstw ujętych w ankietach montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Gmina Łuków

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż w najbliższym czasie do mieszkańców / właścicieli nieruchomości, którzy złożyli ankiety dotyczące montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, przybędzie osoba, która będzie sporządzała audyt / dokumentację techniczną dotyczącą budowy w/w instalacji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych. Na podstawie danych zgromadzonych z ankiet informujemy, że chęć zainstalowania kolektorów słonecznych zadeklarowało 1365 mieszkańców Gminy Łuków, natomiast paneli fotowoltaicznych 390 mieszkańców.

Audyt na terenie gminy Łuków przeprowadzi na zlecenie Wójta Gminy Łuków, firma AZEnergia Damian Dobrowolski z siedzibą przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 48, 21 400 Łuków. Dokumentacja będzie elementem składowym wniosku o dofinansowanie, jaki Gmina Łuków zamierza złożyć w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Każda osoba sporządzająca audyt będzie posiadała upoważnienie podpisane i opieczętowane przez Wójta Gminy Łuków, którym powinna się wylegitymować.

Informuję, że decyzją Wójta Gminy Łuków audyt dla mieszkańców gminy Łuków jest bezpłatny i osoby sporządzające dokumentację nie są upoważnione do przyjmowania płatności od mieszkańców gminy Łuków.

W miarę możliwości będziemy informować Państwa o terminach przeprowadzanego audytu w poszczególnych miejscowościach. Audyty będą przeprowadzane w godzinach 8:00 18:00 od poniedziałku do soboty w terminie od 07.03.2016 r. do 15.04.2016 r. W pierwszej kolejności audyty będą przeprowadzone w następujących miejscowościach:

 1. Szczygły Górne,
 2. Szczygły Dolne,
 3. Malcanów,
 4. Ryżki,
 5. Czerśl,
 6. Sięciaszka Pierwsza,
 7. Sięciaszka Druga,
 8. Zalesie,
 9. Jadwisin,
 10. Gołąbki,
 11. Rzymy-Rzymki,
 12. Jeziory,
 13. Aleksandrów,
 14. Turze Rogi,
 15. Gołaszyn,
 16. Karwacz,
 17. Ławki,
 18. Wólka Świątkowa,
 19. Role,
 20. Suleje.

W związku z trudnością określenia szczegółowych terminów poszczególnych etapów realizacji projektu o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. strona internetowa Urzędu Gminy Łuków: www.lukow.ug.gov.pl, tablice ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz informacja u Sołtysów wsi.

Przedstawiamy Państwu przybliżony harmonogram prac związanych z realizacją projektu:

 • opracowanie audytów / projektów technicznych dla poszczególnych budynków mieszkalnych,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego celem jego oceny,
 • rozpatrzenie wniosku – zakwalifikowanie bądź odrzucenie wniosku Gminy Łuków,
 • podpisanie umów z mieszkańcami na wybraną instalację,
 • wpłaty udziału własnego mieszkańców na określone konto - 15 % wartości instalacji wraz z montażem,
 • przetarg na wybór wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznych,
 • podpisanie umowy z wykonawcą zadania oraz przystąpienie do montażu instalacji.

Gmina Łuków - grafika

 

Opublikowano dnia: 2016-03-10 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2016-03-10
| Wróć do listy artykułów