mapa strony   |
SmodCMS

 

Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych - ZS Świdry

Kapituła Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych w dniu 5 lutego 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu 32 placówkom Certyfikatów Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych za wysoką jakość pracy w roku szkolnym 2014/2015. Wśród wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół w Świdrach, jako jedyna placówka z Gminy Łuków oraz jedyna z powiatu łukowskiego. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 9 marca 2016 r. w Lubelskim Kuratorium Oświaty. Pani dyrektor Agnieszka Śledź odebrała z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk dokument, potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej. Honorowy Certyfikat Jakości podkreśla rangę placówki jako szkoły wyróżniającej się w środowisku zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym. O wysokim poziomie szkoły świadczą przede wszystkim: osiągane wysokie lokaty w zawodach sportowych, artystycznych, prowadzenie pracy dydaktycznej, wspierającej różnorodne uzdolnienia kierunkowe dzieci i młodzieży, podejmowanie działań społecznych na rzecz środowiska lokalnego, wolontariatu jak i oddziaływań ekologicznych, realizowanie projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami z kraju. Należy podkreślić, że każde wyróżnienie i uznanie dla placówki jest zasługą całej społeczności szkolnej.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2016-03-16 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
Ostatnio edytowane dnia: 2016-03-16
| Wróć do listy artykułów