mapa strony   |
SmodCMS

 

Wielki sukces szóstoklasistów - SP Aleksandrów

OKE w Krakowie podała wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/16.

Z wielką radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. T. A. Leszczyńskiego w Aleksandrowie uzyskali z pierwszej części egzaminu (język polski i matematyka) wynik 75%. Rezultat ten daje I miejsce w gminie i II w powiecie łukowskim. Sprawdzian obejmował również test z języka angielskiego. Podsumowując punktację z I i II części sprawdzianu spośród dwunastu szkół podstawowych Gminy Łuków uczniowie zajęli II miejsce.

Średnia z egzaminu jest wyższa niż średnia gminy, powiatu i województwa. Na sukces trzeba było zapracować. W bieżącym roku szkolnym szóstoklasiści uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których powtarzali i utrwalali materiał nauczania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności wynikające z kluczowych obszarów edukacji polonistycznej, matematycznej i języka angielskiego. Oswajani byli z nową formułą sprawdzianu, poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju zadań testowych oraz pisanie testów próbnych. Systematyczna i sumienna praca uczniów pod kierunkiem uczących nauczycieli przyniosła wymierne efekty.

Nauczyciele przygotowujący szóstoklasistów do sprawdzianu to p. Ewa Kurowska- język polski, p. Małgorzata Wereszczyńska – matematyka, p. Elżbieta Domańska (w kl VI) oraz p. Małgorzata Juszczyńska (w kl. I - V) - język angielski.

Składamy gratulacje naszym wychowankom i życzymy dalszych sukcesów już w gimnazjum.

Opublikowano dnia: 2016-06-14 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów