mapa strony   |
SmodCMS

 

Bezpłatny wstęp na pływalnię "Delfinek" dla młodych mieszkańców gminy

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 27 października br. Wójt Gminy Łuków podpisał umowę z dyrektorem OSIR dotyczącą bezpłatnego korzystania z Pływalni Delfinek w Łukowie przez młodzież i dzieci do ukończenia 16 roku życia – zamieszkałych na terenie Gminy Łuków.

Umowa została zawarta do 29.12.2016 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Każdy mieszkaniec spełniający w/w kryteria otrzyma 4 bezpłatne wejścia miesięcznie na pływalnie Delfinek. Z bezpłatnego biletu wstępu będzie również mógł skorzystać rodzic lub prawny opiekun. Opiekun otrzyma bezpłatny bilet na jedno wejście w miesiącu.

Bilety wstępu na pływalnię będą wydawane w formie „Opasek wstępu” od 2 listopada br. w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, w pokoju numer 45. W razie pytań proszę dzwonić na nr telefonu (25) 798 24 40.

Informuję również, że Rada Gminy Łuków w dniu 27.10.2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Pływam z Delfinkiem”, który promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łuków. Po uprawomocnieniu treść uchwały i programu udostępnimy na stronie internetowej Gminy Łuków.

Opublikowano dnia: 2016-11-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów