mapa strony   |
SmodCMS

 

Uroczyste otwarcie Centrum Kultury w Dąbiu - GBP w Łukowie

Dnia 10 czerwca br odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kultury w Dąbiu, inwestycja powstała dzięki Programowi Wieloletniemu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”- dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innnymi:

 • ksiądz proboszcz Antoni Sulich- z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Dąbiu
 • Tadeusz Sławecki dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 • Małgorzata Pieczykolan- kierownik Dz. Instrukcyjno Metodycznego WBP Lublin
 • Janusz Kozioł- Starosta Powiatu Łukowskiego
 • Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków
 • Ewa Wiśnicka- dyrektor MBP Łuków
 • Renata Zienkiewicz- instruktor powiatowy
 • Andrzej Soćko- inspektor nadzoru

Radni Gminy Łuków:

 • Tadeusz Federczyk - Przew. Rady Gminy
 • Elżbieta Dynek
 • Mirosław Dybciak
 • Jarosław Michalak
 • Kazimierz Sulej

Dyrektorzy gminnych bibliotek z powiatu łukowskiego

 • Alicja Porębska- GBP Wojcieszków
 • Małgorzata Prządka- GBP Krzywda
 • Iwona Brodzik- GBP w Kobiałkach
 • Aneta Rosa- GBP Stanin
 • Iwona Adamska - GBP Adamów
 • Justyna Gruba - GBP Serokomla
 • Danuta Rak - GBP Trzebieszów
 • Jacek Kuc- przew. Rady Rodziców ZS Dąbie
 • nauczyciele ZS Dąbie
  • Agnieszka Pniewska
  • Małgorzata Juchnikowska
 • Leontyna Manowiec - emerytowany Dyr. GOK
 • Barbara Gajda - emeryt- kierownik GBP w Dąbiu
 • Mirosława Barszcz - były pracownik GBP w Dąbiu

Pracownice GBP:

 • Henryka Sadło- filia Dąbie
 • Anna Wosiewicz- filia Aleksandrów
 • Danuta Soćko- filia Krynka
 • Barbara Siemionek- filia Strzyżew
 • Renata Niewęgłowska- filia Dminin
 • Beata Suchodolska- sołtys wsi oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej
 • Krzysztof Fornal - prezes OSP oraz przedstawiciele OSP Dąbie
 • przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Dąbie

Uroczystego otwarcia- przecięcia wstęgi dokonali:

 • Dyrektor Woj. Bibl. Publ. im. H. Łopacińskiego w Lublinie Pan Tadeusz Sławecki
 • Starosta Łukowski - Pan Janusz Kozioł
 • Wójt Gminy Łuków Pan Mariusz Osiak
 • Przew. Rady Gminy - Pan Tadeusz Federczyk
 • Radna Rady Gminy Pani Elżbieta Dynek
 • Sołtys wsi Pani Beata Suchodolska
 • Prezes OSP Pan Krzysztof Fornal
 • Bibliotekę reprezentowała Pani Henryka Sadło - bibliotekarka Filii w Dąbiu

Następnie ksiądz Antoni Sulich- proboszcz parafii w Dąbiu poświęcił Centrum Kultury w Dąbiu.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie odczytała listy gratulacyjne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, oraz Senatora RP- Stanisława Gogacza, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości.

Następnie zabrali głos:

 • Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków
 • Tadeusz Sławecki i Małgorzata Pieczykolan z WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 • Janusz Kozioł - Starosta Łukowski
 • Tadeusz Federczyk - Przewodniczący Rady Gminy
 • dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, bibliotek gminnych z powiatu łukowskiego, oraz instruktor powiatowy
 • Elżbieta Dynek - Radna Gminy Łuków
 • Beata Suchodolska - sołtys wsi
 • Krzysztof Fornal - prezes OSP Dąbie
 • Henryka Sadło - bibliotekarka filii w Dąbiu

Wszyscy podkreślili rolę bibliotek, zobowiązania jakie stawia nowo wybudowane Centrum Kultury- oprócz wypożyczeń książek będzie służyć integracji lokalnej społeczności oraz budowaniu wielkiej wspólnoty. Gratulowano władzom gminy właściwego podjęcia decyzji- budowy Centrum Kultury w Dąbiu.

Następnie dyrektor GBP Alicja Śledź odczytała krótką historię Filii w Dąbiu, podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do budowy Centrum Kultury oraz za pomoc w organizację uroczystego otwarcia nowego budynku.

Na zakończenie wystąpili laureaci Gminnego konkursu „Mój Talent” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowie, oraz uczniowie Zespołu Szkół w Dąbiu przygotowani przez Panie: Agnieszkę Pniewską i Małgorzatę Juchnikowską z Zespołu Szkół w Dąbiu.

Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do budowy i uroczystego otwarcia Centrum Kultury w Dąbiu. Mamy nadzieję że od tego momentu będzie on służyć nie tylko integracji lokalnej społeczności ale także- a może przede wszystkim budowaniu jednej wielkiej wspólnoty.

Krótki rys historyczny GBP Filia w Dąbiu

Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej widnieje pod datą 15 lipca 1955r. Biblioteka wówczas mieściła się w budynku prywatnym pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna w Dąbiu. Księgozbiór liczył wtedy 923 wol. Założycielką i pierwszą kierowniczką była Pani Janina Łukasik pracująca od 1959r. Kolejne Panie pracujące w bibliotece to- Henryka Kulesza, Regina Łukasik, Teodora Czuwaszek, Elżbieta Celej, Danuta Soćko i Mirosława Baniak. W 1985r. na pół etatu zatrudniona została Henryka Sadło- (obecnie pracuje na pełnym etacie), a od 1987r. do 01.08.2008r. kierownikiem biblioteki była Barbara Gajda. Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki była uroczystość jubileuszowa 50-lecia działalności, która odbyła się 2 czerwca 2005r. Jubileusz był okazją do wręczenia pracownikom biblioteki odznaczeń- Zasłużony Działacz Kultury. Od roku 1987 do sierpnia 2008 biblioteka działała w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. Następnie na mocy uchwały Rady Gminy Łuków biblioteka została wydzielona z GOK i powołana jako samodzielna jednostka pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie z/s w Dąbiu- dyrektorem biblioteki została Alicja Śledź. Następnie 3 stycznia 2014r. na mocy uchwały Rady Gminy powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie z 6 filiami w: Aleksandrowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, Krynce i Strzyżewie. Biblioteka w Dąbiu przez lata miała swą siedzibę w budynkach prywatnych. Następnie placówka zajmowała budynek piętrowy w centrum wsi, niestety nie był dogodny dla starszych osób (wąskie schody), wymagał generalnego remontu. Dlatego też władze gminy Łuków przychyliły się do budowy nowego Centrum Kultury w Dąbiu.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2017-06-14 przez: * webadmin * w kategoriach: Biblioteki
Ostatnio edytowane dnia: 2017-06-14
| Wróć do listy artykułów