mapa strony   |
SmodCMS

 

Dystrybucja artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie planuje dystrybucję artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

W związku z powyższym w celu ustalenia liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej do 3 października 2017 roku, celem weryfikacji dochodu.

Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej tj.:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Opublikowano dnia: 2017-09-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2017-09-26
| Wróć do listy artykułów