mapa strony   |
SmodCMS

 

Poszukujemy specjalistów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie poszukuje specjalistów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Łuków dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) m.in:

 • pedagoga,
 • logopedy,
 • rehabilitanta,
 • fizjoterapeuty,
 • terapeuty dziecięcego ( różne metody np. Integracja Sensoryczna, Metoda Behawioralna, TUS),
 • pielęgniarki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn.zm.) oprócz kwalifikacji zawodowych osoba powinna posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Osoba świadcząca usługi uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie :

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych .

Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej w miejscu zamieszkania klienta. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Świderska 12 ,21-400 Łuków tel. 25 798 21 59

Opublikowano dnia: 2017-11-03 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów