mapa strony   |
SmodCMS

 

Pomoc żywnościowa - Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - Podprogram 2018

Gmina Łuków - grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że przystąpił do współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - Podprogram 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z powyższym w celu ustalenia liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, prosimy osoby potrzebujące o zgłaszanie się w terminie do 30 czerwca 2018 roku do siedziby GOPS Łuków, ul. Świderska 12 pokoje numer 14, 17, 17a. do pracowników socjalnych obsługujących poszczególne miejscowości w celu weryfikacji dochodu.

Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie
Opublikowano dnia: 2018-05-25 przez: * webadmin * w kategoriach: Ogłoszenia, GOPS
| Wróć do listy artykułów