mapa strony   |
SmodCMS

 

"Powrót do korzeni-opracowanie sceniczne" - projekt PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków otrzymało dofinansowanie kwocie 27. 330,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” podpisała w dniu 19.04.2018 umowę z Stowarzyszeniem o powierzenie grantu na realizację projektu „Powrót do korzeni” – opracowanie sceniczne.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym kobiet z terenu Gminy Łuków. Celem zadania jest zapoznanie się i kontakt osób biorących udział w projekcie z autentycznym folklorem i twórcami kultury ludowej. Działania obejmują warsztaty taneczne i wokalne. W ramach projektu zostaną również zakupione 32 stroje ludowe lubelskie . Efekty projektu będzie można obejrzeć podczas imprez lokalnych na terenie Gminy Łuków.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2018-06-07 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
| Wróć do listy artykułów