mapa strony   |
SmodCMS

 

Wójt Gminy Łuków zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej

Wójt Gminy Łuków zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu do istniejącego budynku Urzędu Gminy

Gmina Łuków

 

Organizator konkursu

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków, tel. 025/798-24-39

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym lokalizacyjnym i estetycznym koncepcji architektonicznej budowy budynku wielofunkcyjnego, dwukondygnacyjnego /żłobek, GOK z salą widowiskową/ z niezbędnym zapleczem, z układem komunikacyjnym a także zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną. Konkurs ma charakter realizacyjny. Uzyskana koncepcja posłuży zamawiającemu do opracowania, w trybie przewidzianym przez Prawo zamówień publicznych projektu architektoniczno-budowlanego.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku wielofunkcyjnego, dwukondygnacyjnego z garażem podziemnym na działce oznaczonej nr 8063/5 położonej w m. Łuków przy ul. Cmentarnej, będącej własnością Gminy Łuków. Na parterze budynku przewidziany jest żłobek dla 60 dzieci wraz z niezbędnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Na piętrze przewidziana jest sala widowiskowa wraz z pomieszczeniami dla Gminnego Ośrodka Kultury. Koncepcja winna również obejmować zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Ponadto koncepcja winna nawiązywać do istniejącego budynku Urzędu Gminy Łuków

Kryteria oceny

  1. atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych - 35,
  2. trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych obiektu i zagospodarowania - 45,
  3. uwarunkowania finansowe realizacji (realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na realizację Inwestycji a osiągniętymi efektami) - 20.

Termin

Termin składania prac upływa 31 lipca 2018 roku. Opracowanie winno zawierać projekt zagospodarowania terenu działki, rzuty elewacji, rzuty poziome parteru i piętra, przybliżone koszty budowy budynku.

Opublikowano dnia: 2018-07-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów