mapa strony   |
SmodCMS

 

Nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej od 1 października 2018r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz 1358) obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwalifikujące do pomocy finansowej, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Kryteria dochodowe wynosić będą odpowiednio:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł
  2. dla osoby w rodzinie - 528,00 zł

Maksymalna kwota zasiłku stałego – 645,00 zł

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308,00 zł

W związku z powyższym wzrosną kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 do 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Opublikowano dnia: 2018-09-06 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2018-09-06
| Wróć do listy artykułów