mapa strony   |
SmodCMS

 

Geologicznie w Gminie Łuków

Jarmark Geologiczny w dniu 2 września rozpoczął trzydniową „Międzynarodową konferencję naukową powiązaną z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity”.

Jarmark był wydarzeniem geoedukacyjnym, otwartym dla wszystkich. Każdy kto przyszedł, znalazł dla siebie interesujące propozycje. Uwagę starszych uczestników Jarmarku skoncentrowały prelekcje: Poczet polskich dinozaurów, W błękicie jurajskiego morza, a także na temat geocachingu – gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skrytek, która została opracowana także na terenie Gminy Łuków. Geoart, czyli „szlak” keszy w Gminie Łuków nosi nazwę „W krainie amonita”. Młodsi z wielką pasją brali udział w miniwykopaliskach paleontologicznych, warsztatach artystycznych, ceramicznych, czy wypalania obrazków pirografem. Tematem wszystkich warsztatów był amonit. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się także pokaz mody ekologicznej z wykorzystaniem amonita, a także konkursy z wiedzy o łukowskich amonitach, z walorów geologicznych i przyrodniczych Gminy Łuków oraz z rozpoznawania odgłosów zwierząt leśnych i domowych, w których nagrodami były rzeźby z motywem amonita. Najmłodsi uczestniczyli także chętnie w licznych zabawach, konkursach i grach prowadzonych podczas Jarmarku. Wystawy skał i minerałów, ekspozycje prezentujące świat wymarłych organizmów wzbudzały zainteresowanie i starszych i młodszych.

Międzynarodowa konferencja, odbywająca się podczas dwóch kolejnych dni, w której uczestniczyli geologowie z kraju i z zagranicy, władze lokalne, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, nauczyciele oraz uczniowie, ma duże znaczenia dla rozwoju geoturystycznego Gminy Łuków. Poruszane bowiem podczas niej zagadnienia dotyczyły m. in. walorów geologicznych Gminy – w pierwszej kolejności amonitów, które znane są wśród geologów na całym świecie dzięki bardzo dobrze zachowanym muszlom żyjących w nich zwierząt; szans jakie daje ich wykorzystanie, a także przykładów przedsięwzięć geologicznych w innych rejonach kraju. Ważnym elementem konferencji była wizyta na krze jurajskiej w Gołaszynie, gdzie organizatorzy przygotowali odkrywkę. Ze wstępnych badań osadów jurajskich przeprowadzonych w odkrywce podczas konferencji wynika nowa, nieznana dotąd wiedza na temat kry. Odsłoniły się bowiem osady, które jak się okazało, są starsze od tych znanych do tej pory. Osobą, która pierwsza badała nową odkrywkę był profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Andrzej Wierzbowski. Według niego nowa wiedza zwiększy atrakcyjność miejsca, należy więc myśleć o pokazaniu tych atrakcji ludziom, o zrobieniu odsłonięcia, w którym można byłoby te skały zobaczyć, a także o zorganizowaniu centrum edukacyjnego, w którym będzie można zapoznać się z geologią. To zwiększy zainteresowanie całym terenem. Inny z uczestników konferencji dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego zwraca uwagę na to, że nowo odnalezione skały, starsze są od znanych dotychczas i wskazują na to, że jest tu nie tylko kra jurajska, ale triasowo-jurajska. Prof. Mizerski widzi w tym odkryciu duże szanse na promocję gminy Łuków i sugeruje zbudowanie tu naukowego parku rozrywki.

Uczestnicy konferencji udali się także do rezerwatu przyrody Jata, w którym zobaczyli jodły ich najdalszym północnym zasięgu, a także poznali historię wplecioną w knieje jednego z najstarszych obszarów chronionych w Polsce.

Projekt „Międzynarodowa konferencja naukowa powiązana z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity” był realizowany przez Gminę Łuków. Współfinansowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Informacyjna Agencja Samorządowa, Telewizja Master, portal Podlasie24.pl i Katolickie Radio Podlasie.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Fot. Lokalna Grupa Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”, Gmina Łuków.

Opublikowano dnia: 2018-09-06 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2018-09-10
| Wróć do listy artykułów