mapa strony   |
SmodCMS

 

Ostatnia sesja w kadencji 2014 – 2018

W czwartek 18 października odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Łuków w mijającej kadencji. Podczas niej radni podsumowali cztery lata wspólnej pracy oraz złożyli podziękowania wójtowi Mariuszowi Osiakowi i zastępcy wójta Wojciechowi Szczygłowi, a na ich ręce wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Podziękowali także sołtysom. Wójt dziękując radnym i sołtysom za współpracę docenił ich merytoryczną dyskusję w sprawach gminy oraz rozumienie problemów w kontekście całej gminy, a nie wyłącznie przez pryzmat partykularnych potrzeb. Powiedział, że dzięki takiemu podejściu gmina równomiernie rozwija się zaspokajając potrzeby wszystkich mieszkańców. Jako obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gminy wójt wskazał gospodarkę – w niej powstawanie nowych inwestycji, oraz oświatę – tu jako największą potrzebę podał wybudowanie gminnego przedszkola.

Podczas sesji Rady Gminy Łuków gościli starosta łukowski Janusz Kozioł i poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, którzy podkreślili wagę współpracy gminy z organami wyższego szczebla.

Na pamiątkę kadencji 2014 – 2018 radni i sołtysi otrzymali z rąk włodarzy dedykowane rzeźby w postaci herbu gminy.

Sesja była także okazją do podziękowania rolnikom nagrodzonym w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny”. Podziękowania za trud starań o najwyższą jakość pracy i kształtowanie bezpiecznego i przyjaznego człowiekowi środowiska odebrali od władz gminy państwo Grażyna i Jarosław Krasnodębscy z Zalesia oraz państwo Hanna i Leszek Niewęgłowscy z Dminina. Przypomnijmy, że gospodarstwo państwa Karasnodębskich zdobyło I miejsce w kategorii produkcja zwierzęca, zaś gospodarstwo państwa Niewęgłowskich – III miejsce w kategorii produkcja roślinna.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2018-10-19 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów