mapa strony   |
SmodCMS

 

Czysta Energia w Gminie Łuków III

 


 

Pełna nazwa zadania: "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków wramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”

Ogłoszenie o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2019 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedzi na zapytania 1 z dnia 27.02.2019 r.
 4. Sprostowanie (zmiana terminu otwarcia ofert) z dnia 27.02.2019 r.
 5. Odpowiedzi na zapytania 2 z dnia 08.03.2019 r.
 6. Odpowiedzi na zapytania 3 z dnia 08.03.2019 r.
 7. Sprostowanie (zmiana terminu otwarcia ofert) z dnia 08.03.2019 r.
 8. Odpowiedzi na zapytania 4 z dnia 11.03.2019 r.
 9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.03.2019 r.
 10. Odwołanie od czynności Zamawiającego z dnia 12.04.2019 r.
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1 części zamówienia z dnia 29.04.2019 r.
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 2 części zamówienia z dnia 12.06.2019 r.
 13. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w zakresie 2 części zamówienia z dnia 05.08.2019 r.
 14. Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy z dnia 05.08.2019 r.
 15. Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 zamówienia z dnia 27.01.2020 r.
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 i unieważnieniu w części 2 z dnia 13.02.2020 r.

 


 

Opublikowano dnia: 2019-02-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Zamówienia publiczne
Ostatnio edytowane dnia: 2020-02-13
| Wróć do listy artykułów