mapa strony   |
SmodCMS

 

LGD RAZEM ogłasza drugi nabór wniosków na rok 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

Działanie 3.1.3. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – limit środków 713 725,82 złotych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz. U. 2017 poz. 772 z późn. zm) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 25.04.2019 r. do 09.05.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30. Ogłoszenie o naborze orz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

Gmina Łuków

 

Opublikowano dnia: 2019-04-12 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów