mapa strony   |
SmodCMS

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w kwietniu br. program pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    • konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
    • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie złożył wniosek do Wojewody Lubelskiego na środki finansowe na realizację programu tj:

  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych w/w formą wsparcia do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Świderska 12 pok.14, 17 i 17A do 21 maja 2019 r.

Niniejsza informacja ma posłużyć zdiagnozowaniu potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych w roku bieżącym oraz w latach kolejnych w przypadku kontynuacji programu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
/-/ Agnieszka Mucha

 

Opublikowano dnia: 2019-05-08 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
| Wróć do listy artykułów