mapa strony   |
SmodCMS

 

Opracowanie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łuków na lata 2020-2022 - zaproszenie - ankiety skierowane do społeczności lokalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowe uprzejmie informuje, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 998 z późn. zm.) przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łuków na lata 2020-2022. Zapraszamy mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w tworzeniu dokumentu i wypełnienia załączonej ankiety "Problemy rodzin i dzieci” mającej na celu identyfikację problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu. Wypełnione ankiety prosimy przesłać lub przekazać do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków do dnia 08.07.2019 r.

z up. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
/-/ Adam Tymon

Do pobrania:

  1. Ankieta do wypełnienia

 

Opublikowano dnia: 2019-06-24 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2019-06-24
| Wróć do listy artykułów