mapa strony   |
SmodCMS

 

Nabór na wolne stanowisko pracy w LGD RAZEM - specjalista

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

wymiar etatu: pełny etat
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

2. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 – letnie, w tym 1 rok w przygotowaniu, realizacji lub ocenie projektów unijnych,
 • znajomość przynajmniej jednego z języków unijnych w stopniu średnio-zaawansowanym,
 • znajomość PROW.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie ogłoszeń o konkursach na realizację LSR,
 • doradztwo w przygotowywaniu projektów,
 • prowadzenie dokumentacji Rady LGD.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Łuków ul. Świderska12, pokój nr 25.; lub pocztą na adres – Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów”, w terminie do dnia 19 października 2009 r. Dodatkowe informacje: tel. 025 7982439 wew. 125 i/lub wew. 160.

Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl oraz tablicy ogłoszeń LGD, Łuków ul. Świderska 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Załączniki - pobierz

Opublikowano dnia: 2009-09-29 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2009-09-29
| Wróć do listy artykułów