mapa strony   |
SmodCMS

 

LGD RAZEM - ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje z zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej” i „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”. Szczegóły na stronie internetowej www.lgdrazem.pl, w zakładce Nabory.

Opublikowano dnia: 2019-11-13 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów