mapa strony   |
SmodCMS

 

Projekt „Póki pamięć żyje – naród nie zaginie”

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie prowadzi projekt „Póki pamięć żyje - naród nie zaginie” na realizację którego składa się zakupił 6 kompletów umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu II Wojny Światowej wraz z replikami broni długiej w celu obrazowania wydarzeń historycznych z okresu II Wojny Światowej podczas organizacji imprez historycznych na terenie Gminy Łuków oraz w celu przeprowadzania warsztatów historycznych dla dzieci , młodzieży szkolnej i dorosłych. Projekt „Póki pamięć żyje – naród nie zaginie” jest formą edukacji żywej historii podnoszącej świadomość i tożsamość mieszkańców Gminy Łuków z wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie II Wojny Światowej na terenie , na którym zamieszkują.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt.” Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „Razem”, objętego umową o powierzenie grantu nr 4/G/2019 z dnia 01.08.2019.

Koszt operacji obejmuje zakup umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu II Wojny Światowej wraz z replikami broni długiej w kwocie 18.399,96 zł oraz honorarium za przeprowadzenie 16 godzin warsztatów historycznych w kwocie 1.600 zł. Razem koszt operacji wynosi kwotę 19.999,96 zł ,w tym dotacja 18.999 zł.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2019-11-22 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
| Wróć do listy artykułów