mapa strony   |
SmodCMS

 

LGD RAZEM - odstąpienie od naboru nr 1/2020/G

 


 

Uwaga! Odstąpienie od naboru nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o odstąpieniu od naboru nr 1/2020/G – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny. Powodem odstąpienia jest nieosiągnięcie zakładanych celów i wskaźników projektu grantowego. Dziękujemy Państwu za udział w naborze oraz doradztwie i jednocześnie zapraszamy do ponownego składania wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2020/G w terminie od 15 do 29 kwietnia 2020 r. z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

 


 

Opublikowano dnia: 2020-04-01 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów