mapa strony   |
SmodCMS

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołąbkach – "Gołąbeczki"

Projekt logo „Koła Gospodyń – Gołąbeczki” i opracowanie projektu Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” było celem zebrania w dniu 26 września 2009 roku w miejscowości Gołąbki. Zarząd Koła podjął decyzję o złożeniu projektu na dotację na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich z nauki tańca oraz gotowania, pieczenia i dekorowania potraw.

Podmiotami uprawnionymi do startowania w konkursie były (dotyczyło tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców):

  • organizacje pozarządowe,
  • domy kultury, z siedzibą do 20 tys. mieszkańców,
  • biblioteki gminne,
  • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.

Maksymalna wysokość dotacji, o którą ubiega się Koło to kwota 7000,- PLN. Wyniki będą ogłoszone po 19 .10.2009 r na stronie: www.rownacszanse.pl
Koordynatorem projektu będzie Pani Renata Borkowska, osobą odpowiedzialną za realizację projektu Pan Marek Kudlak, a osobą rozliczającą Pani Marzena Szychta.
Członkowie Koła zadeklarowali założyć w najbliższym czasie Stowarzyszenie, wraz z rejestracją w KRS. Realizację projektu wspierać będzie Rada Sołecka i Zespół Szkół w Gołąbkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie.
Zebranie było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań Koła, w tym konkursu wieńców dożynkowych, w wyniku którego Koło w Gołąbkach zajęło I miejsce w gminnym konkursie i prezentowało swój wieniec na dożynkach wojewódzkich.

Opublikowano dnia: 2009-10-12 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
| Wróć do listy artykułów