mapa strony   |
SmodCMS

 

Dyrektor żłobka gminnego "MALUCH" informuje o dodatkowym naborze

Dyrektor Żłobka Gminnego Maluch w Łukowie informuje, że w grudniu 2020 r. otrzymał zgodę na zwiększenie liczby uczestników projektu o 8 beneficjentów. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu oraz Regulaminem rekrutacyjnym pierwszeństwo w naborze mają osoby z listy rezerwowej. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Co oznacza, że w naborze nie będzie brana pod uwagę kolejność miejsc z listy rezerwowej, a do Żłobka zostaną przyjęte dzieci rodziców spełniające kryteria naboru zgodne z § 3 i § 4 Regulaminu Projektu „Najmłodsi” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.4: Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Opublikowano dnia: 2021-01-13 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów