mapa strony   |
SmodCMS

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków

 


 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków

Ogłoszenie o zamówieniu
(wysłano do publikacji 09.02.2021 r.)

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 

 


 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.02.2021 r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Sprostowanie (zmiana terminu otwarcia ofert) z dnia 15.03.2021 r.
  4. Sprostowanie 2 (zmiana terminu otwarcia ofert) z dnia 19.03.2021 r.
  5. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 29.03.2021 r.
  6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.03.2021 r.
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej otwarty z dnia 07.04.2021 r.
  8. Ogłoszenie udzieleniu zamówienia z dnia 21.05.2021 r.

 

Opublikowano dnia: 2021-02-12 przez: * webadmin * w kategoriach: Zamówienia publiczne
Ostatnio edytowane dnia: 2021-05-21
| Wróć do listy artykułów