mapa strony   |
SmodCMS

 

"Opieka wytchnieniowa" - 2021

Gmina Łuków

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w grudniu 2020r. Gmina Łuków w dniu 28.12.2020r. wystąpiła z wnioskiem na środki finansowe z Programu. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Łuków oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2021 r. Program będzie realizowany w okresie do 31 grudnia 2021r.

Gmina Łuków realizować będzie wsparcie tylko w jednej z trzech form przewidzianych w Programie, tj. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Świadczenie usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, polegać będzie na wsparciu 2 rodziców/opiekunów tj.: dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłej w łącznym wymiarze do 240 godz. usług opieki wytchnieniowej.

Przewidywanym rezultatem świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie poprawa jakości życia, regeneracja psychiczna i fizyczna oraz wzmocnienie wydolności opiekuńczo-wychowawczej uczestnika projektu.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 9792 zł.

Całkowita wartość projektu: 9792zł

Pomocne linki:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.html

P.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
/-/ Adam Tymon

Opublikowano dnia: 2021-05-27 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2021-05-31
| Wróć do listy artykułów