mapa strony   |
SmodCMS

 

Rozeznanie cenowe na usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Gmina Łuków - grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021.

Prosimy o składanie ofert na realizację usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 15 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 na adres: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gopslukow.pl

Rozeznanie cenowe nie stanowi zapytania ofertowego, posłuży jedynie szacowaniu wartości zamówienia.

Do pobrania:

 

Opublikowano dnia: 2021-06-01 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS, Zapytania ofertowe
Ostatnio edytowane dnia: 2021-06-01
| Wróć do listy artykułów