mapa strony   |
SmodCMS

 

Dotacja dla OSP Dąbie

Gmina Łuków - grafika

W dniu 04.10.2021r. dh prezes Krzysztof Fornal z dh skarbnikiem Krzysztofem Sadło w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu podpisali umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dąbiu”.

Efektem rzeczowym zadania zgodnym z celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Wniosek OSP Dąbie oceniony pod względem: funkcjonowania jednostki OSP w strukturach KSRG, poziomu zabezpieczenia operacyjnego gminy, stanu osobowego OSP, udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych w ciągu 5 ostatnich lat, dyspozycyjności jednostki OSP został wybrany przez WFOŚiGW w Lublinie do dofinansowania.

Ww. zadanie zostało zaplanowane do realizacji do 15.11.2021r. Jego koszt całkowity zamknie się kwotą 15 976,62 zł, przy kwocie dotacji 14 821,50 zł i wkładzie własnym jednostki 1 155,12 zł.

Udzielona dotacja pozwoli osiągnąć założony efekt rzeczowy zadania poprzez zakup: 6 ubrań specjalnych - FHR 008 Gold, 6 par butów strażackich gumowych oraz opryskiwacza spalinowego plecakowego 14 l.

Zakupiony sprzęt podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków prowadzących działania ratownicze oraz usprawni działania gaśnicze, szczególnie przy pożarach traw i zarośli.

Zarząd jednostki składa podziękowania dla wszystkich druhów, którzy pomagali przy formułowaniu aplikacji: autorowi wniosku dh Krzysztofowi Fornal, a także: dh Maciejowi Pytlak, dh Andrzejowi Sadło, dh Pawłowi Sulej. Podziękowania kierujemy także w kierunku Krzysztofa Szcześniaka pracownika UG Łuków, który sformułował wniosek w odpowiednim formacie informatycznym.

Zarząd OSP w Dąbiu

 

Opublikowano dnia: 2021-10-05 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów